Hybrydowe źródło zasilania: IBC SOLAR przedstawia swój największy projekt w Malezji

171.5 MWp projekt solarno – dieslowy odzwierciedla poszerzenie usług oferowanych przez IBC SOLAR w dziedzinie planowania oraz realizacji instalacji hybrydowych na dużą skalę.

Malaysia_Anlage_Panorama

24 Października 2013 -firma IBC SOLAR AG, światowy lider w dziedzinie systemów solarnych, zrealizowała największy projekt hybrydowy w Malezji.

Projekt ten jest już trzecią realizacją IBC SOLAR (wraz z jej spółką córką w Kuala Lumpur), która została przeprowadzona przy wsparciu rządu Malezji.

Dziewięć obiektów, na których zainstalowano łączną moc 1,5 MWp, rozmieszczonych na dziewięciu wyspach, dostarcza energię mieszkańcom i działa bez problemów już ponad sześć miesięcy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w instalacji systemów pod klucz z użyciem niezależnych źródeł energii firma IBC SOLAR mogła wykorzystać swoją wiedzę i know-how do realizacji tego projektu.

Tych dziewięć systemów dostarcza energię elektryczną  3500 osobom, 9 szpitalom wiejskim i 9 szkołom. Oprócz mocy 1,5 MWp system ten oferuje baterię akumulatorów o pojemności 6,8 MWh oraz 18 generatorów z silnikami diesla.  Zapewnia również  zrównoważoną dystrybucję energii dla wszystkich dziewięciu wysp.

Malaysia_PV

” Instytucje społeczne , takie jak szkoły czy szpitale potrzebują niezawodnego źródła energii elektrycznej. Na odległych i słabo zaludnionych wyspach, które znajdują się we wschodniej Malezji, nie jest możliwe zbudowanie stabilnej publicznej sieci elektrycznej. Z tego powodu elektryfikacja wsi za pomocą systemu hybrydowego jest idealna. System ten zapewnia niezawodne, bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców i lokalnej infrastruktury ” – powiedział Alexander Müller, kierownik projektów hybrydowych  w IBC SOLAR. Malezja jest zależna od importu  ropy naftowej, którą dalej dostarcza swoim odległym wyspom.  Z tego powodu wzrost cen energii stanowi ogromne obciążenie dla budżetu Malezji. Ponadto, transport paliwa do tak odległych obszarów, które są często obszarami chronionymi, powoduje produkcję większej ilości spalin, które zagrażają mieszkańcom i przyrodzie.

Podczas  realizacji projektu, firma IBC SOLAR musiała pokonać wiele przeszkód wynikających z dużych odległości pomiędzy wyspami. Większość terenów jest naturalnym obszarem chronionym, co oznacza, że podczas  transportu lub instalacji nie można było używać żadnych maszyn budowlanych. Jednakże, ze względu na doświadczenia z podobnymi instalacjami w Malezji i innych krajach, nie było to przeszkodą. Podczas transportu kontenerów z portu do magazynu nie doszło do żadnych logistycznych problemów,  dzięki czemu nie wyrządzono szkody na żadnej wyspie. Łącznie zostało przetransportowanych 55 kontenerów.

Aby zapewnić wiarygodność projektu firma IBC SOLAR jest zobowiązana umową, że zapewni działanie i utrzymanie instalacji przez trzy lata. Zapewnienie to obejmuje system monitorujący w czasie rzeczywistym oraz  prace konserwatorskie raz na trzy miesiące.

Hybrydowe systemy fotowoltaiczne mają znaczne korzyści ekonomiczne i środowiskowe: ze wzrostem cen surowców i ograniczoną dostępnością paliw kopalnych, systemy hybrydowe oferują obniżenie kosztów utrzymania, mniejsze zużycie paliwa i znacznie mniejszą emisję dwutlenku węgla. Generatory pełnią również funkcję awaryjną i kompensują nierówności w produkcji prądu w instalacji  fotowoltaicznej. Oznacza to, że w przypadku niedostatku energii słonecznej lub niskiej mocy baterii urządzenie do monitorowania i kontroli przełączy się na  generatory z silnikami diesla i nadal będzie zapewniać pracę z maksymalną wydajnością. Nawet bez podłączenia do publicznej sieci w jakiejkolwiek nieprzewidywalnej sytuacji  jest zapewnione niezawodne i tanie źródło energii.

IBC SOLAR zainstalowało ponad 150.000 systemów o mocy ponad 2,5 GWp,  a tym samym jest jednym z czołowych pionierów w fotowoltaice. Połączenie niemieckiej myśli inżynierskiej i wysokiej jakości komponentów  zapewnia, że produkty są niezawodne przez wiele lat. Oprócz posiadania certyfikatów zewnętrznych (TÜV, VDE, SGC), komponenty instalacji IBC SOLAR podlegają ścisłej wewnętrznej kontroli jakości i długim procedurom badawczym. Dzięki lokalnym partnerom i przekazywaniu wiedzy IBC SOLAR oferuje klientom rozwiązania, dzięki którym mogą się stać w pełni niezależni.

Do usług, które IBC SOLAR oferuje w ramach elektryfikacji obszarów wiejskich należy: inżynieria, przetargi budowlane, konstrukcje oraz eksploatacja i utrzymanie  instalacji. Ponadto, integracja wielu źródeł w systemach fotowoltaicznych należy do podstawowych kompetencji firmy.