Firma IBC SOLAR otrzymała nagrodę na targach InterSolar 2014 w kategorii „Projekty solarne w Europie”.

Firma IBC SOLAR otrzymała nagrodę na targach InterSolar 2014 w kategorii „Projekty solarne w Europie”.

Bad Staffelstein, 4 czerwca 2014 – IBC Solar AG, jeden z wiodących specjalistów fotowoltaicznych na świecie, otrzymał nagrodę na targach InterSolar 2014 w kategorii „Projekty solarne w Europie”. Zwycięski projekt „Hölzengraben City Solar Park“ o łącznej mocy 6.4 MWp został zrealizowany w 2013 roku. Deweloperem tego projektu była firma WVE GmbH Kaiserslautern, spółka zależna firmy Kaiserslautern Public Services (SWK). Firma IBC SOLAR była odpowiedzialna za szczegółowe planowanie i budowę systemu fotowoltaicznego dla indiwidualnych odbiorców.

 

Hölzengraben

Projekt elektrowni słonecznej „Hölzengraben City Solar Park“, który firma  IBC SOLAR przedstawiła w kategorii „Projekty solarne w Europie”, przekonał jury głównie dzięki jego przełomowej koncepcji i wysokiemu poziomowi technicznych innowacji. Firma WVE GmbH Kaiserslautern sprzedała część parku słonecznego inwestorom, do których między innymi należą dwie firmy przemysłowo-handlowe. Firmy te obecnie wykorzystują około trzech megawatów dla swoich własnych potrzeb. Dzięki bezpośredniej dostawie energii pozyskanej ze słońca, firmy odnoszą znaczne fianansowe korzyści w postaci mniejszych kosztów za energię elektryczną.

Z technicznego punktu widzenia największe wrażenie na jury wywarł koncept umieszczenia paneli w orientacji wschód-zachód, który znacznie zwiększa poziom konsumpcji wyprodukowanej energii u końcowych odbiorców. Szczyt produkcji energii elektrycznej jest przeniesiony z godzin południowych na godzinny ranne i wieczorne, dzięki czemu produkcja energii w sposób bezpośredni pokrywa zapotrzebowanie. Dostosowanie produkcji do poszczególnych odbiorców pomaga zwiększyć udział wyprodukowanej energii w bezpośredniej konsumpcji, czyniąc w ten sposób system o orientacji wschód-zachód szczególnie wydajnym.

„Nagroda otrzymana na targach InterSolar jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy bardzo dumni, że nasz projekt został doceniony,” powiedział Jörg Eggersdorfer, CEO IBC SOLAR AG. „Za pomocą Hölzengraben Solar Park City pokazał WVE Kaiserslautern, jak będzie wyglądać przyszłość niemieckiej energii słonecznej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy z WVE i możliwości podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem.”